Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafannau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
Hoffwch ni ar Facebook!

Prisiau

Ffioedd Safleoedd Teithiol (£ y noson): Safle llain galed gyda thrydan Carafán/ Cartref Modur/ Pabell ar drelar: £20.00 Maes pebyll ger y parc carafanau (£ y noson): Pabell: £5.00 yr oedolyn/ Gwersyllwr Dug Caeredin £3.00 y plentyn (gyda oedolyn) Dan 5 am ddim Nodwch: Penwythnosau Gŵyl y Banc - isafswm ffi o 2 noson yn daladwy Safleoedd Tymhorol Ebrill i Hydref (Isafswm o 3 mis) - £200 y mis Tachwedd i Fawrth (Storio yn bennaf) - i’w trafod Safleodd Carafán Sefydlog Ffi safle ar gyfer 2020/21 - £1,575 (heb drydan) Mae meteri derbyn arian (20c a £1) yn cyflenwi’r dŵr poeth ac yn gweithredu’r cyfleusterau golchi dillad.
Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafanau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com

Prisiau

Ffioedd Safleoedd Teithiol (£ y noson): Safle llain galed gyda thrydan Carafán/ Cartref Modur/ Pabell ar drelar: £20.00 Maes pebyll ger y parc carafanau (£ y noson): Pabell: £5.00 yr oedolyn/ Gwersyllwr Dug Caeredin £3.00 y plentyn (gyda oedolyn) Dan 5 am ddim Nodwch: Penwythnosau Gŵyl y Banc - isafswm ffi o 2 noson yn daladwy Safleoedd Tymhorol Ebrill i Hydref (Isafswm o 3 mis) - £200 y mis Tachwedd i Fawrth (Storio yn bennaf) - i’w trafod Safleodd Carafán Sefydlog Ffi safle ar gyfer 2020/21 - £1,575 (heb drydan) Mae meteri derbyn arian (20c a £1) yn cyflenwi’r dŵr poeth ac yn gweithredu’r cyfleusterau golchi dillad.