Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso! Welcome!

Hoffai Eleri, Elliw, Huw, Hywel ac Alwyn, eich croesawu i’w parc carafanau a

gwersylla bach a thawel, Bryn Gwyn, a gaiff ei redeg gan y teulu.

Os ydych chi’n chwilio am leoliad gwledig heb ei ail, i gael dianc o brysurdeb bywyd, a mwynhau gwyliau gwersylla syml, mae’n werth ystyried Bryn Gwyn. Mae Bryn Gwyn yn cynnwys yr holl adnoddau sylfaenol sydd eu hangen arnoch. Mae wedi’i leoli yn ardal boblogaidd y Bala a cheir golygfeydd godidog am brisiau rhesymol iawn. Mae ein tymor ar gyfer carafanau teithiol a phebyll yn rhedeg yn arferol o benwythnos olaf Mis Mawrth hyd at benwythnos cyntaf Mis Tachwedd. Mae Bryn Gwyn yn ganolog i deithio o amgylch y Gogledd a’r Canolbarth, ac mae mewn lle gwych i ymweld ag Eryri a’r arfordir
Bryn Gwyn Parc Carafannau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
Hoffwch ni ar Facebook!
COVID 19 - Diweddariad 29ain Mehefin Gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Fel pob safle arall yma yng Nghymru, rydym yn aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru yn eu hadolygiad 3 wythnos nesaf a gynhelir ar 9 Gorffennaf y bydd safleoedd carafanau ac unedau gwyliau hunangynhwysol yn cael ailagor o'r 13 Gorffennaf os na fydd yr achosion yn gwaethygu. Rydym yn dal i aros am gadarnhad manwl ar garafanau teithiol, ond ein bwriad yn y lle cyntaf fyddai agor y safle i berchnogion carafanau statig yn unig ac o bosibl yn ddiweddarach i safleoedd tymhorol (dim gwersylla nac arosiadau byr). Rhagwelir y bydd yn rhaid i fannau cymunedol a rennir (h.y. y bloc toiledau / cyfleusterau) aros ar gau. Os oes gennych ddiddordeb mewn safle carafan deithiol tymhorol (lleiafswm 4 mis) anfonwch e- bost at bgcp@btinternet.com a byddwn yn cysylltu â chi unwaith y bydd gennym ychydig mwy o eglurder. Eleri, Elliw, Huw, Hywel ac Alwyn
Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso! Welcome!

Hoffai Eleri, Elliw, Huw, Hywel ac

Alwyn, eich croesawu i’w parc

carafanau a gwersylla bach a

thawel, Bryn Gwyn, a gaiff ei redeg

gan y teulu.

Os ydych chi’n chwilio am leoliad gwledig heb ei ail, i gael dianc o brysurdeb bywyd, a mwynhau gwyliau gwersylla syml, mae’n werth ystyried Bryn Gwyn. Mae Bryn Gwyn yn cynnwys yr holl adnoddau sylfaenol sydd eu hangen arnoch. Mae wedi’i leoli yn ardal boblogaidd y Bala a cheir golygfeydd godidog am brisiau rhesymol iawn. Mae ein tymor ar gyfer carafanau teithiol a phebyll yn rhedeg yn arferol o benwythnos olaf Mis Mawrth hyd at benwythnos cyntaf Mis Tachwedd. Mae Bryn Gwyn yn ganolog i deithio o amgylch y Gogledd a’r Canolbarth, ac mae mewn lle gwych i ymweld ag Eryri a’r arfordir
Bryn Gwyn Parc Carafanau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
COVID 19 - Diweddariad 29ain Mehefin Gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Fel pob safle arall yma yng Nghymru, rydym yn aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru yn eu hadolygiad 3 wythnos nesaf a gynhelir ar 9 Gorffennaf y bydd safleoedd carafanau ac unedau gwyliau hunangynhwysol yn cael ailagor o'r 13 Gorffennaf os na fydd yr achosion yn gwaethygu. Rydym yn dal i aros am gadarnhad manwl ar garafanau teithiol, ond ein bwriad yn y lle cyntaf fyddai agor y safle i berchnogion carafanau statig yn unig ac o bosibl yn ddiweddarach i safleoedd tymhorol (dim gwersylla nac arosiadau byr). Rhagwelir y bydd yn rhaid i fannau cymunedol a rennir (h.y. y bloc toiledau / cyfleusterau) aros ar gau. Os oes gennych ddiddordeb mewn safle carafan deithiol tymhorol (lleiafswm 4 mis) anfonwch e-bost at bgcp@btinternet.com a byddwn yn cysylltu â chi unwaith y bydd gennym ychydig mwy o eglurder. Eleri, Elliw, Huw, Hywel ac Alwyn