Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfleusterau

Mae’r Parc yn cynnig lle ar gyfer 25 o garafanau gwyliau sefydlog a 10 safle gyda phwyntiau trydan 10 amp ar gyfer carafanau teithio, cartrefi modur a phebyll ar drelar. Cynigir llefydd i bebyll mewn cae gerllaw. NID OES gennym gyfleusterau maes carafanau masnachol mawr, megis clwb, adloniant ar y safle neu bwll nofio. Os ydych yn chwilio am bethau o’r fath, yn anffodus, nid Bryn Gwyn yw’r lle i chi! Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am wyliau carafanio/gwersylla traddodiadol mae Bryn Gwyn yn cynnig cyfleusterau sylfaenol am bris fforddiadwy, a’r cyfan mewn lleoliad gogoneddus. Mae’r Parc yn cynnwys bloc toiledau a chawodydd, gyda dŵr poeth, ystafell golchi dillad gyda pheiriannau golchi a sychu. Ymysg y cyfleusterau eraill mae: Lle chwarae i blant WiFi am ddim heb unrhyw gyfyngiadau i westeion Tiroedd a gaiff eu cynnal a’u cadw Ar lan afon Digonedd o lwybrau cerdded yn agos Man gwaredu ar gyfer toiledau cemegol Ffôn cyhoeddus Dŵr yfed o’r prif gyflenwad Poteli nwy Calor ar werth Cyfleusterau ailgylchu a gwaredu sbwriel
Bryn Gwyn Parc Carafannau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
Hoffwch ni ar Facebook!
Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfleusterau

Mae’r Parc yn cynnig lle ar gyfer 25 o garafanau gwyliau sefydlog a 10 safle gyda phwyntiau trydan 10 amp ar gyfer carafanau teithio, cartrefi modur a phebyll ar drelar. Cynigir llefydd i bebyll mewn cae gerllaw. NID OES gennym gyfleusterau maes carafanau masnachol mawr, megis clwb, adloniant ar y safle neu bwll nofio. Os ydych yn chwilio am bethau o’r fath, yn anffodus, nid Bryn Gwyn yw’r lle i chi! Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am wyliau carafanio/gwersylla traddodiadol mae Bryn Gwyn yn cynnig cyfleusterau sylfaenol am bris fforddiadwy, a’r cyfan mewn lleoliad gogoneddus. Mae’r Parc yn cynnwys bloc toiledau a chawodydd, gyda dŵr poeth, ystafell golchi dillad gyda pheiriannau golchi a sychu. Ymysg y cyfleusterau eraill mae: Lle chwarae i blant WiFi am ddim heb unrhyw gyfyngiadau i westeion Tiroedd a gaiff eu cynnal a’u cadw Ar lan afon Digonedd o lwybrau cerdded yn agos Man gwaredu ar gyfer toiledau cemegol Ffôn cyhoeddus Dŵr yfed o’r prif gyflenwad Poteli nwy Calor ar werth Cyfleusterau ailgylchu a gwaredu sbwriel
Bryn Gwyn Parc Carafanau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com