Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafannau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
Hoffwch ni ar Facebook!

Safleoedd Tymhorol

Ydy chi’n siomedig cyn lleied rydych chi’n defnyddio eich carafán? Ydych chi’n teimlo bod tynnu’r garafán yn mynd yn anoddach? A yw costau cynyddol yn cyfyngu ar faint rydych yn defnyddio’r garafán? Hoffech chi gael cuddfan wledig a thawel er mwyn dianc yno yn eich amser sbâr heb orfod trafferthu trefnu lle i aros ymlaen llaw bob tro? Ydych chi wedi ystyried safle tymhorol ar gyfer eich carafán? Yma ym Mryn Gwyn, mae gennym nifer gyfyngedig o safleoedd sydd wedi’u neilltuo i’r pwrpas. Er mwyn archebu safle tymhorol, rhaid talu am o leiaf 4 mis ar gyfer safle llain galed, a fydd yn eich galluogi i osod eich carafán am y cyfnod y cytunwyd arno (rhwng Ebrill a Hydref) ac sy’n cynnwys eich costau dŵr a thrydan. Bydd eich carafán yma ar gyfer pryd bynnag y byddwch am ei defnyddio. Bydd eich carafán yma ar gyfer pryd bynnag y byddwch am ei defnyddio. Felly, er mwyn dianc, y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw camu i’r car a phenderfynu pa mor hirfydd eich arhosiad! Dim mwy o boeni wrth geisio trefnu lle i aros a chostau drud o dynnu eich carafán! Am ffi ychwanegol, gallwch gyfuno eich tymhorau trwy storio eich carafán gyda ni dros fisoedd y gaeaf.
Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Safleoedd Tymhorol

Ydy chi’n siomedig cyn lleied rydych chi’n defnyddio eich carafán? Ydych chi’n teimlo bod tynnu’r garafán yn mynd yn anoddach? A yw costau cynyddol yn cyfyngu ar faint rydych yn defnyddio’r garafán? Hoffech chi gael cuddfan wledig a thawel er mwyn dianc yno yn eich amser sbâr heb orfod trafferthu trefnu lle i aros ymlaen llaw bob tro? Ydych chi wedi ystyried safle tymhorol ar gyfer eich carafán? Yma ym Mryn Gwyn, mae gennym nifer gyfyngedig o safleoedd sydd wedi’u neilltuo i’r pwrpas. Er mwyn archebu safle tymhorol, rhaid talu am o leiaf 4 mis ar gyfer safle llain galed, a fydd yn eich galluogi i osod eich carafán am y cyfnod y cytunwyd arno (rhwng Ebrill a Hydref) ac sy’n cynnwys eich costau dŵr a thrydan. Bydd eich carafán yma ar gyfer pryd bynnag y byddwch am ei defnyddio. Bydd eich carafán yma ar gyfer pryd bynnag y byddwch am ei defnyddio. Felly, er mwyn dianc, y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw camu i’r car a phenderfynu pa mor hirfydd eich arhosiad! Dim mwy o boeni wrth geisio trefnu lle i aros a chostau drud o dynnu eich carafán! Am ffi ychwanegol, gallwch gyfuno eich tymhorau trwy storio eich carafán gyda ni dros fisoedd y gaeaf.
Bryn Gwyn Parc Carafanau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com