Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafannau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
Hoffwch ni ar Facebook!

Safleoedd Sefydlog

Ydych chi’n ystyried ymddeol o’r byd teithio ac yn chwilio am le mwy parhaol i dreulio eich amser hamdden? Ydych chi am encilio i le y gallwch ddianc o brysurdeb y byd, pryd bynnag y dymunwch? Os felly, mae gennym nifer fach o safleoedd carafanau sefydlog at ddefnydd preifat. Hefyd, yn achlysurol bydd carafán sefydlog ar gael i’w phrynu os bydd ei pherchennog yn dymuno gwerthu. Mae safleoedd ein carafanau sefydlog wedi eu trwyddedu i’w defnyddio am 8 mis o’r flwyddyn, o benwythnos cyntaf mis Mawrth hyd at benwythnos cyntaf mis Tachwedd. Maent i gyd wedi eu lleoli ar safleoedd helaeth gyda lle parcio i gar gyferbyn, gyda chyflenwad trydan, dŵr a chysylltiad carffosiaeth llawn. Mae ffioedd y safleoedd hyn yn cynnwys TAW, trethi, trethi dŵr, WiFi a cynnal a chadw’r tiroedd. Defnyddir mesurydd i gyfrifo’r bil trydan ac anfonir anfoneb yn flynyddol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy ebost.
Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafanau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com

Safleoedd Sefydlog

Ydych chi’n ystyried ymddeol o’r byd teithio ac yn chwilio am le mwy parhaol i dreulio eich amser hamdden? Ydych chi am encilio i le y gallwch ddianc o brysurdeb y byd, pryd bynnag y dymunwch? Os felly, mae gennym nifer fach o safleoedd carafanau sefydlog at ddefnydd preifat. Hefyd, yn achlysurol bydd carafán sefydlog ar gael i’w phrynu os bydd ei pherchennog yn dymuno gwerthu. Mae safleoedd ein carafanau sefydlog wedi eu trwyddedu i’w defnyddio am 8 mis o’r flwyddyn, o benwythnos cyntaf mis Mawrth hyd at benwythnos cyntaf mis Tachwedd. Maent i gyd wedi eu lleoli ar safleoedd helaeth gyda lle parcio i gar gyferbyn, gyda chyflenwad trydan, dŵr a chysylltiad carffosiaeth llawn. Mae ffioedd y safleoedd hyn yn cynnwys TAW, trethi, trethi dŵr, WiFi a cynnal a chadw’r tiroedd. Defnyddir mesurydd i gyfrifo’r bil trydan ac anfonir anfoneb yn flynyddol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy ebost.