Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafannau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
Hoffwch ni ar Facebook!

Amdanom Ni

Mae Bryn Gwyn yn Barc Carafanau a Gwersylla ar lan Afon Lliw, sydd wedi’i leoli yn nghanol Parc Cenedlaethol Eryri wrth odre’r Aran ar gyrion Llanuwchllyn. Teulu Cymraeg gyda chefndir ffermio sy’n rhedeg y Parc. Mae’r Parc o fewn pellter cerdded rhwydd i Lanuwchllyn ar hyd llwybr troed cyhoeddus ar lannau’r afon. Ceir siop y pentref (groser a phapurau newydd) yn nhafarn yr Eryrod, sydd hefyd yn cynnig prydau bwyd blasus am brisiau rhesymol. Mae’r Parc wedi ei leoli tua hanner milltir oddi ar Gefnffordd yr A494 Bala (5 milltir) - Dolgellau (13 milltir), sy’n ei wneud yn lle delfrydol a thawel i blant chwarae. Ym Mryn Gwyn, gallwch ddianc o bwysau bywyd bob dydd, mewn lleoliad tawel a gwledig gyda golygfeydd godidog yn gefndir i’r cyfan. Mwynhewch wyliau heddychlon lle gallwch ymlacio yn awyr iach cefn gwlad. Gwnewch y gorau o’r bywyd hamddenol a gweithgareddau sydd ar gynnig yn yr ardal hardd hon o’r Gogledd; dringo, cerdded, seiclo, pysgota, golff, a thraethau hyfyd o fewn 30 munud. I’r rhai mwy anturus yn eich plith, mae digon o weithgareddau awyr agored yn agos; rafftio dŵr gwyn, canŵio, syrffio, pledu paent, cerdded ceunentydd, rhaffau uchel, beicio mynydd...mae’r rhestr yn ddiddiwedd!
Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni

Mae Bryn Gwyn yn Barc Carafanau a Gwersylla ar lan Afon Lliw, sydd wedi’i leoli yn nghanol Parc Cenedlaethol Eryri wrth odre’r Aran ar gyrion Llanuwchllyn. Teulu Cymraeg gyda chefndir ffermio sy’n rhedeg y Parc. Mae’r Parc o fewn pellter cerdded rhwydd i Lanuwchllyn ar hyd llwybr troed cyhoeddus ar lannau’r afon. Ceir siop y pentref (groser a phapurau newydd) yn nhafarn yr Eryrod, sydd hefyd yn cynnig prydau bwyd blasus am brisiau rhesymol. Mae’r Parc wedi ei leoli tua hanner milltir oddi ar Gefnffordd yr A494 Bala (5 milltir) - Dolgellau (13 milltir), sy’n ei wneud yn lle delfrydol a thawel i blant chwarae. Ym Mryn Gwyn, gallwch ddianc o bwysau bywyd bob dydd, mewn lleoliad tawel a gwledig gyda golygfeydd godidog yn gefndir i’r cyfan. Mwynhewch wyliau heddychlon lle gallwch ymlacio yn awyr iach cefn gwlad. Gwnewch y gorau o’r bywyd hamddenol a gweithgareddau sydd ar gynnig yn yr ardal hardd hon o’r Gogledd; dringo, cerdded, seiclo, pysgota, golff, a thraethau hyfyd o fewn 30 munud. I’r rhai mwy anturus yn eich plith, mae digon o weithgareddau awyr agored yn agos; rafftio dŵr gwyn, canŵio, syrffio, pledu paent, cerdded ceunentydd, rhaffau uchel, beicio mynydd...mae’r rhestr yn ddiddiwedd!
Bryn Gwyn Parc Carafanau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com